EQUUS - 2013

DE MUIZENVAL - 2013

DE MUIZENVAL - 2013

PINOCCHIO - 2009

3 MUSKETIERS - 2011

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

EQUUS - 2013

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

SPRING AWAKENING - 2010

SPRING AWAKENING - 2010

PINOCCHIO - 2009

DE MUIZENVAL - 2013

SPRING AWAKENING - 2010

EQUUS - 2013

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

EQUUS - 2013

EQUUS - 2013

SAM - 2013

3 MUSKETIERS - 2011

EQUUS - 2013

PINOCCHIO - 2009

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

SAM - 2013

3 MUSKETIERS - 2011

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

3 MUSKETIERS - 2011

3 MUSKETIERS - 2011

DE INGEBEELDE ZIEKE - 2012

EQUUS - 2013

SPRING AWAKENING - 2010

3 MUSKETIERS - 2011

PINOCCHIO - 2009

SPRING AWAKENING - 2010

Toen ‘De Toverlantaarn’ in 1996 door een groepje theaterenthousiastelingen werd opgericht, waren de verwachtingen vooral binnen de groep hoog gespannen. Onze eerste grote schouwburgproductie De Vloed werd op flink uiteenlopende kritieken onthaald. De 960 aanwezigen, waaronder de razend enthousiaste schrijver, gaven ons wel voldoende energie om een tweede werkjaar op te starten. De nood aan vorming voor acteurs werd meteen één van onze prioriteiten, wilden we het niveau van onze productie stelselmatig opkrikken. Geleidelijk aan begon De Toverlantaarn haar structuur te krijgen: basiscursussen en cursussen verdere vorming werden in elkaar gebokst, vormingsweekends, theaterkampen en repetities. Onze groep werd een bijna fulltime organisatie die vrijwel het hele jaar rond activiteiten aanbood.

De producties volgden elkaar in wervelend tempo op: De Vloed, goed voor een Gouden Meeuw-nominatie, Kruistocht in Spijkerbroek, Alleen, waarmee we de Gouden Meeuw-theaterwedstrijd wonnen in de afdeling schrijven en regie, Raspoetin, Zomernacht, De Vrek van Molière, Fox!, De Klokkenluider van de Notre Dame, Pinocchio (zie foto)...

Na vijftien jaar jeugdtheater leek ons dan ook een ideaal moment om even te gaan evalueren. Komt er geen sleet op de theatermechaniek? Is de motivatie en de discipline bij de leden nog altijd even groot? Worden de contacten vanuit de groep naar medewerkers, ouders, publiek en stadsbestuur nog altijd even goed verzorgd? Voldoet de huidige groepsstructuur aan de noden van de spelers? Ook bij De Toverlantaarn geldt dat stilstand ongetwijfeld achteruitgang betekent. Daarom zag het productieteam met even hoge verwachtingen de toekomst tegemoet. De volgende jaren werkten we verder aan een kwalitatief goed uitgebouwde dienstverlening aan onze jonge acteurs, zodat ze hun capaciteiten optimaal konden leren gebruiken.

Via een goed onderbouwde opleiding proberen we zo de toekomst van De Toverlantaarn te garanderen. Toch wilden we ook de oudere spelers - en dan in het bijzonder deze die hogere studies volgen - een podium blijven bieden. Hier drong zich dan ook de vraag op of er mogelijkheden bestonden om de groep op te splitsen in een jeugdafdeling en een afdeling jongvolwassenen. De grote uitdaging van deze nieuwe groep zou erin bestaan via theaterop- maat een haalbare combinatie studies theater aan te bieden, waarbij het accent zou liggen op het zelfstandig ensceneren van een theatertekst. Met Helden van Ed Vander Weyden werd een eerste belangrijke stap gezet in deze richting en momenteel hebben de oudere acteurs al een tweetal producties op zelfstandige basis gebracht: Ongelikt (Bart Moeyaert) en De ingebeelde zieke (Molière, zie foto).

Verder blijven we waken over de kwaliteit van onze producties, waarbij we af en toe controversiële thema’s niet zullen schuwen. Zo kozen we in 2013 voor het controversiële Equus (Peter Shaffer, zie foto) dat door het talrijke publiek erg gesmaakt werd. We blijven met steeds hernieuwde inzet aandacht besteden aan de discipline en een open houding bij onze acteurs. We willen ruimte bieden aan de ontwikkeling van hun creativiteit en zo een gepast antwoord bieden op de al te vaak gemaakte opmerking dat er met jongeren de dag van vandaag niets meer aan te vangen is. Ook de groepsvorming en de teamgeest willen we via vormingsweekends en theaterkampen blijven stimuleren. Met de vernieuwing van de bestuursploeg in 2013 is De Toverlantaarn klaar voor nog heel wat uitdagende jaren.

Tot slot willen we iedereen die theater De Toverlantaarn op de één of andere manier in z’n hart draagt, van harte danken voor de jarenlange inzet.

Tom Durie - Regisseur